Van Klacht Naar Pluim

Metro

Elke week selecteert Van Klacht Naar Pluim? een klacht of Pluim die in Metro (1.8 miljoen lezers) wordt gepubliceerd.

Klacht van de Week

Deze zogeheten Klacht van de Week verschijnt op dinsdagen in de landelijke Metro. En staat vanzelfsprekend ook op de veel bezochte site van Metro: metronieuws.nl

Klachtenbemiddelaar Ton Broekhuisen

Klacht over te hoge nota van bedrijf in tuinaanleg

Op 25 september 2017 meldt Hester Fossen (De Bilt) zich bij me met een klacht over een volgens haar te hoge nota van een bedrijf (omgeving Utrecht, naam bedrijf bekend bij mij, TB) in tuinaanleg- en onderhoud. Goed om te weten: vooraf was een vaste prijs afgesproken (400 euro) voor de te verrichten werkzaamheden. Half juni 2017 vonden die werkzaamheden daadwerkelijk plaats. Hester stelt dat een deel van de afgesproken werkzaamheden niet zijn verricht. Ze maakt daarom een bedrag over van 306,50 euro. Het tuinbedrijf in kwestie pikt dat niet. En dreigt met een incassobureau.

Contact met bedrijf

Ik confronteer het bedrijf met de klacht van Hester. Inclusief uitgebreide toelichting. En verzoek om een bevredigende oplossing. Het bedrijf vindt dat het wel degelijk de afgesproken werkzaamheden heeft verricht. Omdat ook Hester haar standpunt niet wijzigt, waardoor een welles/nietesmarathon dreigt, vraag ik het bedrijf om in ieder geval een gebaar te maken zodat het conflict de wereld uit is. Waarop het bedrijf laat weten met tegenzin akkoord te gaan met het al betaalde bedrag. Waarmee het incassobureau van de baan is. Op voorwaarde dat ik het bedrijf niet (positief of negatief) noem. Bij wijze van uitzondering ga ik hiermee akkoord. Om twee redenen: ten eerste wil ik Hester het kostbare gedoe met een incassobureau besparen. Ten tweede: het betreft een klein bedrijf. En mijn missie is niet om hardwerkende zelfstandigen in een kwaad daglicht te stellen. Als er geen verwerpelijk patroon zichtbaar is.

Bedankje Hester

‘Ik heb Ton Broekhuisen ingeschakeld naar aanleiding van een conflict met een bedrijf over de hoogte van een nota. Er was een afspraak gemaakt over werkzaamheden die uitgevoerd dienden te worden en op basis daarvan had bedrijf een prijsberekening gedaan. Niet alle werkzaamheden zijn verricht, ondanks dat eiste het bedrijf het volledige bedrag. Bedrijf reageerde ontwijkend en defensief op correspondentie hierover. Op basis van juridisch advies dat deel van het bedrag ingehouden en de rest betaald. Waarna bedrijf incassobureau wilde inschakelen. Zodoende heb ik Ton Broekhuisen ingeschakeld. Ton heeft bedrijf in kwestie geconfronteerd met mijn klacht. Resultaat: het al betaalde bedrag wordt alsnog geaccepteerd! Hartelijk bedankt Ton!’

Ook spotlights op je klacht?
Heb je ook een consumentenklacht waar maar geen oplossing voor komt? Schakel Ton in. Hoe? Mail je klacht (inclusief toelichting) naar ton@tonbroek.nl
Wordt je klacht geselecteerd, dan sein ik je daar over in.

 

TELE2

In consumentenrubriek Van Klacht Naar Pluim? springt Ton Broekhuisen bij als consumenten hun klacht maar niet langs de afweerlinies van bedrijven krijgen. Positiever gesteld: bedrijven krijgen een herkansing om een (legitieme) klacht alsnog van een bevredigende oplossing te voorzien.

Tele2

Ewa Manys (Ter Aar) meldt zich vrijdag 14 juli 2017 bij deze rubriek met een klacht over Tele2. Ewa (Poolse van origine): “Ik ben ten einde raad over het behandelen van klachten bij Tele2. De klacht die ik heb meermaals bij Tele2 ingediend heeft tot nu toe niets opgeleverd. Kunt u me helpen, dat die malafide provider me loslaat en geen gelden meer eist?”

Klacht over onterechte nota Tele2

Op 10 april 2017 zegt Ewa via haar nieuwe provider NLEx haar abonnement bij Tele2 op. NLEx heeft de opzegging en overgang geregeld. En is per 1 juni 207 Ewa’s nieuwe provider. Tot Ewa’s ergernis stuurt Tele2 haar ‘gewoon’ een factuur (34 euro) over de maand juni. Ewa: “Ik heb geen contract meer bij Tele2 sinds 1 juni 2017. Het restant bedrag dat ik volgens Tele2 nog moet betalen (1.16 euro) is al in april overgeschreven naar Tele2. Dus Tele2: laat me met rust. Stop met brieven en berichten op mijn mobiel. Ik heb alle  apparatuur opgestuurd, alles is afgerekend en afgesloten. Ik wens op geen enkel manier door Tele2 benadert te worden.”

Contact met Tele2
Zondag 16 juli prik ik deze klacht binnen bij Tele2. Inclusief toelichting. En dringend verzoek om een snelle, definitieve oplossing. Nog diezelfde zondag krijg ik een reactie van Tele2: ‘Vervelend dat dit zo is gelopen. We werken aan een snelle oplossing.’ Maandag 17 juli volgt een update van Tele2: ‘We proberen de kwestie deze week opgelost te krijgen. We hebben begrepen dat mevrouw Manys absoluut niet door ons benaderd wil worden; dit respecteren wij en zullen we dan ook niet doen, anders dan door de financiële afhandeling.’

Dankwoorden Ewa
Vrijdag 21 juli vraag ik Tele2 waar de oplossing blijft. En dring er stevig op aan deze nog voor het weekend aan te dragen. Dat blijkt te helpen. Laat Ewa me diezelfde vrijdag (21 juli) opgelucht weten

Goedemiddag Ton,

Hieronder kun je do oplossing van Klantenservice van Tele2 lezen.
Eindelijk is het gelukt, dank jouw interventie.
Ik beschik niet over die scherpe taal die jij gebruikt.
Bedankt voor je tijd inzet en praten. Het heeft geholpen.
Wie goed doet, goed ontmoet.

Met hartelijke groet
Ewa Manys

Juryrapport
In de herkansing is deze klacht goed opgelost door Tele2. Wel moet Tele2 zich erg aantrekken dat Ewa Manys geen telefonisch contact meer wilde. Simpelweg omdat ze niet aan het lijntje gehouden wil worden. In Ewa’s eigen woorden: ”Het klopt, dat ik niet door Tele2 gebeld wil worden. Telefonisch valt met hun niet te praten en ik word alleen ziek na zo’n gesprek. Elke keer dat je belt, krijgt je nieuwe medewerker, moet je opnieuw de ganse verhaal doen en dat gesprek leidt tot geen enkele oplossing. Heb ik meermaals geprobeerd. Ze doen niets goeds voor de klant, alleen voor zichzelf. Daarom wil ik alles zwart op wit.”

Slotbrief Tele2

Beste mevrouw Manys,

Onlangs heb je je Tele2 abonnement met klantnummer ////////// opgezegd per 2 juni 2017. Doordat de factuur van juni al was opgemaakt begin juni, is er toen tot en met 30 juni vooruit gefactureerd.
Dit is deze maand hersteld via de automatische creditfactuur ///////////. Hierop wordt al het abonnementsgeld van 3 t/m 30 juni vergoed via een credit. Doordat je zelf de factuur van juni (€ 35.16) al hebt gestorneerd en handmatig € 1.16 hebt betaald, heb je je geld zelf al teruggehaald.

Met de genoemde creditfactuur van juli is het door stornering openstaande bedrag grotendeels kwijtgescholden. Ik zal zorgen dat het nu nog resterende openstaande bedrag van € 1.33 euro (abonnementskosten voor 1 dag (1 juni) + € 0.15 gebruikskosten buiten de bundel) ook door Tele2 wordt kwijtgescholden, dit hoef je dus niet te betalen. Als het goed is, volgen er geen nieuwe betalingsherinneringen.
Ik kan ook bevestigen dat de in bruikleen gestelde apparatuur bij Tele2 retour is ontvangen, waarvoor dank. Hiermee is het abonnement dus volledig stopgezet en is aan alle betaalverplichtingen voldaan (er is geen openstaand bedrag meer).

Hulp bij klachten?
Wil je ook hulp bij je (consumenten)klacht? Sein me in via ton@tonbroek.nl. Bij selectie van je klacht neem ik contact met je op!